VANAD Insights: Creating business value from data is our driver

Lees meer

De wereld van Business Intelligence & Analytics

Haal meer waarde uit uw Business Intelligence

De enorme hoeveelheid informatie binnen uw organisatie zal de komende jaren alleen nog maar toenemen. VANAD Insights zorgt ervoor dat deze informatie van toegevoegde waarde is binnen al uw processen. Wij leveren de diensten en oplossingen om uw organisatie te voorzien van tijdige en juiste informatie, zodat
uw doelstellingen meetbaar en haalbaar zijn.

Onze visie op de toekomst van BI

Business Intelligence & Analytics maken het mogelijk om op alle niveaus binnen uw organisatie te sturen op de realisatie van uw doelstellingen. Echter, de traditionele BI aanpak voldoet steeds minder aan de hedendaagse eisen en wensen van de eindgebruikers.

“Flexibiliteit, snelheid en wendbaarheid zijn noodzakelijk in de sterk veranderende wereld om ons heen”

De relevante business informatie moet overal en op elk moment beschikbaar zijn. Nieuwe methodieken en toepassingen zijn dus essentieel voor het invullen van een tijdige informatievoorziening.

Cloud BI

Het toepassen van Business Intelligence & Analytics in Cloud omgevingen heeft een regelrechte revolutie teweeg gebracht. Met de ontwikkeling van de laatste web technologieën blijkt er geen belemmering meer te zijn om BI in een Cloud omgeving toe te passen. De keuze van de VANAD Group is om Cloud BI dienstverlening te ondersteunen met Birst technologie. Wij zijn dan ook Champion Partner van Birst in de Benelux sinds 2012.

“Met Birst heeft u altijd en overal uw bedrijfsinformatie beschikbaar”

Andere voordelen van Birst Cloud BI zijn:

  • de TCO (Total Cost of Ownership) is erg laag;
  • de TTV (Time to Value) is aanzienlijk korter.

Revolutie in Business Intelligence

Lees meer

Full-Stack BI Software

Birst biedt een compleet Business (Intelligence) Analytics platform op basis van Cloud technologie. Alle bestaande functionaliteit, zoals aanwezig in de traditionele Business Intelligence systemen, is in dit platform opgenomen: ETL, Datawarehousing, Analytics,  en Analytics.

Self Service BI

Het Birst platform leent zich uitstekend voor Self Service BI. De gebruikersvriendelijke interface zorgt ervoor dat eindgebruikers zelf op een laagdrempelige manier hun analyses, rapportages en dashboards kunnen creëren.

Birst onderscheidt zich door Business Intelligence onder te verdelen in een datamanagement en analytics laag. Eindgebruikers zijn hiermee verzekerd van betrouwbare en consistente informatie, welke zij direct zelf kunnen benaderen voor analyse en rapportage.

 

Extra Content Image

Copyright 2005 - 2016. All Rights Reserved.